Over De Nieuwe Liefde

De Nieuwe Liefde

Centrum voor debat, bezinning en poëzie. Debat om het over de wereld te hebben, bezinning om het over onszelf te hebben en poëzie om met behulp van taal boven de chaos uit te stijgen. In al onze activiteiten spreken we hoofd en hart aan. We maken programma’s die je aan het denken zetten, in verwarring brengen, wakker schudden én bemoedigen.

De zachte krachten zullen zeker winnen (…) 
Naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Met deze dichterlijke woorden van Henriëtte Roland Holst opende voormalig koningin Beatrix ons pand, de Nieuwe Liefde, op 11 februari 2011. Het is, om met initatiefnemer Huub Oosterhuis te spreken, ‘een huis waar alles woont’. Betrokken publieksprogramma’s vinden hier hun plek, maar ook het Nieuwe Liefde Leerhuis en de Ekklesia Amsterdam. Hun activiteiten bieden verdieping op het gebied van religieuze traditie en vernieuwing. De wekelijkse bijeenkomsten van de Ekklesia vinden plaats in De Rode Hoed.

3 maal de gevel van De Nieuwe Liefde

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Huub Oosterhuis

Huub Oosterhuis

©Jan Vonk

Huub Oosterhuis (1933) studeerde wijsbegeerte, Nederlandse taal- en letterkunde en theologie. In 1964 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1965 is hij verbonden aan de Ekklesia Amsterdam (voorheen bekend als de Amsterdamse Studentenekklesia).
Al bijna zestig jaar schrijft en publiceert Oosterhuis in allerlei vormen. Hij schrijft onder anderen liederen en gebeden voor een nieuwe Nederlandse liturgie, theologische essays en vrije poëzie. In de jaren zeventig begon hij met De Populier, een centrum voor religie, debat en cultuur waaruit later De Balie voortkwam. In 1989 was hij medeoprichter van cultuurcentrum De Rode Hoed, waar hij tot 1998 ook directeur was. In zijn leven is Oosterhuis meerdere keren bekroond voor zijn werk en activiteiten. Zo ontving hij in 2002 een eredoctoraat in de theologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Geschiedenis van het gebouw

Nieuw sinds 2011, maar ‘de Liefde’ bestaat al veel langer. Ferwerda & Tieman, destijds de grootste wijnhandelaren van Amsterdam, vatte in 1901 het plan op om een nieuw wijnpakhuis te laten bouwen aan de Da Costakade. Voor de architectuur huurde ze architect L.J. Neumayer in. Hij verwerkte Neorenaissance en Art Deco stijlkenmerken in zijn ontwerp. De bouw duurde drie jaar waarna het in 1904 werd geopend.

In 1931 werd het gebouw verkocht aan de katholieke parochie ‘de Liefde’. Om plek te bieden aan het katholieke verenigingsleven, werden de drie etages van het pand in vijftien kleinere ruimtes onderverdeeld. Deze zalen, waaronder een kapel en een bioscoop, werden gebruikt voor feesten, diensten en discussieavonden. Veel ruimtes waren door gebrek aan invallend daglicht toen nog aardedonker.

In de oorlog vervulde ‘Huize de Liefde’ een belangrijke rol als opslagplaats voor goederen die door de Duitsers zijn verboden, zoals kolen en radio’s. Ook onderduikers vonden er een veilige schuilplaats. In de eerste naoorlogse jaren ging het goed met de Liefde. Met de jaren zestig ontzuilde Nederland en verloor het gebouw langzaam maar zeker zijn functie als centrum voor katholieken.

Hierdoor kreeg het huis in 1974 nieuwe seculiere eigenaren. De Opleiding Moderne Dans en de Drama School, beide onderdeel van de Amsterdamse Theaterschool, namen hun intrek in het gebouw. De ruimere zalen waren goed geschikt voor danslessen en in de voormalige filmzaal werden voorstellingen gehouden. Nadat de Drama School in 1979 het pand verlaat, wordt het opnieuw verbouwd. Begin jaren negentig vertrok ook de Opleiding Moderne Dans en werd het gebouw omgedoopt tot Theater de Liefde, een ‘algemene culturele instelling’. Tot 2006 gaven diverse theatergezelschappen hun voorstellingen hier. Daarnaast huisden er in Theater de Liefde ook culturele stichtingen, een filmproductiemaatschappij en een muziekstudio.

Na een aantal jaren leegstand verkoopt de Gemeente Amsterdam het pand aan Amerborgh Monumenten BV. Het wordt vervolgens door Wiel Arets Architects verbouwd tot een modern, licht en open gebouw waarna het wordt omgedoopt tot De Nieuwe Liefde. Prinses Beatrix, toen nog Koningin, opende het monumentale pand op 11 februari 2011.

Tegenwoordig beschikt De Nieuwe Liefde over een Grote Zaal voor maximaal 250 bezoekers, een Kleine Zaal voor 80 bezoekers en een Koorzaal voor 70 bezoekers. Daarnaast zijn er diverse kantoorruimtes, een Bibliotheek, een Foyer en een Serre.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren